ગુજરાત ના ગરબાની રમઝટ – ૧

 

નવરાત્રી નો પ્રારંભ થઈ ચુક્યો છે

અને

સમગ્ર ગુજરાત ગરબા ના રંગે રંગાઈ રહ્યુ છે.

ગરબામય થઈ ગયુ છે .

અને આ નવ દિવસ સુધી , મારા આવનાર દરેક લેખ મા

પણ એનો રંગ દેખાશે !!

ગુજરાત ના ગરબાની રમઝટ મા  પહેલે ગરબે મા

અંબે ને સાથિયા અને દિવડાથી વધાવી લઈએ :

સાથીયા પુરાવો દ્વારે, દિવડાં પ્રગટાવો રાજ,

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી,

જય અંબે જય અંબે અંબે જય જય અંબે…

 

વાંઝિયાનું મેણું ટાળી રમવા રાજકુમાર દે,

મા ખોળાનો ખુંદનાર દે.

કુંવારી કન્યાને માડી મનગમતો ભરથાર દે,

મા પ્રિતમજીનો પ્યાર દે.

 

નિર્ધનને ધનધાન્ય આપે, રાખે માડી સૌની લાજ

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી… જય અંબે…

 

કુમકુમ પગલા ભરશે માડી સાતે પેઢી તરશે,

મારી સાતે પેઢી તરશે.

આદ્યશક્તિ મા પાવાવાળી જનમ જનમની હરશે પીડા

જનમ જનમની હરશે.

 

દઈ દઈ તાળી ગાઓ આજ વાજિંત્રો વગડાવો રાજ

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી… જય અંબે…

જય અંબે…                                                                      

જય અંબે… 

જય અંબે…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s