કેવા મજાનાં ફૂલ

કેવા મજાનાં ફૂલ,
ફૂલ આ,કેવા મજાનાં ફૂલ
પીળાં ને લાલ તેમ ખીલ્યાં સફેદ આ,
હારબંધ કેવાં ફૂલ

આંખલડી ખોલીને જોઈ બધાં રહ્યાં,
આનંદમાં મશગુલ.

હૈયામાં હેત કેવાં ઉભરાઈ ઊઠ્યાં,
સુંદરતા એમની, કોમળતા કેવી
રચનામાં છે નહીં ભૂલ.

કેવું, જો ફૂલના જેવાં રહીએ,
હરદમ અમે યે પ્રફૂલ્લ

ફૂલ આ, કેવા મજાનાં ફૂલ


– શ્રી યોગેશ્વરજી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s