માહી ની શુભેચ્છાઓ

દિવસની શરુઆત કદંબ ની છાયા સમી થાય

તો  એનાથી બીજુ રુડુ શુ હોઈ શકે.

આપણે હંમેશા સૌ પ્રથમ તો પ્રભુ ને વંદન કરિએ છે

અને  શ્રદ્ધા ના ફુલો અર્પણ કરિએ છે.

અને જરા મરક મરક હસતા દિવસ ની શરુઆત કરિએ છે!!

કહેવાય છે કે …

-The Way spend Your Morning can add a

Certain Flavor to the Rest of the Day!!

તો આ સુપ્રભાત ના વિભાગ મા

હુ  ટુંકા પણ રોચક  વિધાનો  રજુ કરિશ

જે આપણી ધરોહર છે એટલે કે

જે કોઈ મહાન વિચારક કે સમાજ સેવી વ્યક્તિઓ એ

દુનિયા સમક્શ રજુ કર્યા છે.

 

આપણો સહુ નો દિવસ મંગલમય જાય 

એવી મંગલ કામના સહ

મારી  શુભેચ્છા ઓ  

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s