‘દિલમાં દીવો કરો રે, દીવો કરો’

જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજી ના અધ્યાય નં.૧૫ ’

પુરુષોત્તમ યોગ’ મા શ્ર્લોક નં ૧૨ મા કહ્યુ હતુ

” यदादित्य गतं तेजो जगद् भासयतेखिलम्,

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विध्धि मामकम् ….”

“सूर्य में रहा हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है

और

जो तेज चन्द्र में और अग्नि में है, उसे तू मेरा ही तेज समझ । “


આમ વિશ્ર્વ મા જે કોઈ પણ તેજ છે તે પરમાત્મા નુ છે !!

પરમાત્મા તેજપુંજ છે.

દીવા નુ તેજ પણ પરમાત્મા ના તેજ નુ પ્રતીક છે.

દીવો પ્રગટાવવાથી જેમ અંધારુ નાશ થાય છે

તેમ જ્ઞાન નો દિવો પ્રગટાવવા પરમાત્મા નુ સ્મરણ જરુરી છે.

એટલે જ કહે છે ‘દિલમાં દીવો કરો રે, દીવો કરો’

માહી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s