શરીર પરમાત્મા નું મંદિર છે, તેમાં રહેલો પરમાત્મા છે.
” હું ” શબ્દ શું છે?
” હું ” એ શરીરમાં રહેલો પરમાત્મા છે.
પરમતત્વ માંથી વિકાસ પામેલી જ્યોતિ છે.
કેમ કે મારામાં
એ પરમતત્વ, આનંદ,પ્યાર, અને સુંદરતા સમાયેલી છે.
તેનો વિચાર કરશો તો સમાજ પડશે,
કે શાને માટે તેને અહીં મુકવામાં આવીયો છે.
ઉપરની સુંદરતા એ સુંદર છે.
પરંતુ અંતરની સુંદરતા એ વધારે સુંદર છે.
“નંદીની માં ”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s