લો સાંભળો એક વાર્તા કરું છું ..

લો સાંભળો એક વાર્તા કરું છું
થોડી સાચી થોડી ખોટી કરું છું

તમને ગમે તે રંગ પુરી લેજો
સફેદ કાગળ પર લીટા કરું છું

આરંભ મારો ને અંત તમારો
મધ્યનો રોમાંસ જાહેર કરું છું

તમારો અભિપ્રાય ગમશે મને
અંતે તો વાત તમારી કરું છું

એક વાર તો મેળે જવું “ઝાઝી”
વાત એ મનમેળની તો કરું છું

શ્રી ચિરાગ ઝા ,યુએસએ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s