સમય મારો સાધજે વ્હાલા


સમય મારો સાધજે વ્હાલા
કરુ હુ તો કાલાવાલા

અંત સમય મારો આવશે
જ્યારે નહિ રહે દેહ નુ ભાન

એવે સમયે મુખે તુલસી દેજો
દેજો યમુના પાન

કંઠ રુંધાશે અને નાડી ઓ તુટશે
તુટશે જીવન દોર
એવે સમય મારા અલબેલાજી
કરજો બંસરી શોર

શ્યામ સુંદર તારી ઝાંખી કરિને
ભક્તો છોડે પ્રાણ

સમય મારો સાધજે વ્હાલા
કરુ હુ તો કાલાવાલા

Advertisements

One comment on “સમય મારો સાધજે વ્હાલા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s