જય શ્રી કૃષ્ણ..

મોરપિચ્છની રજાઈ ઓઢી
તમે સૂઓને શ્યામ
અમને થાય પછી આરામ….

મુરલીના સૂરનાં ઓશીકાં  રાખો અડખે-પડખે

તમે નીંદમાં કેવા લાગો  જોવા ને જીવ વલખે

રાત પછી તો રાતરાણી થઇ  મ્હેકી ઊઠે આમ….

અમે તમારા સપનામાં તો
નક્કી જ આવી ચડાશું

આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે  અમે જ નજરે પડશું

નિદ્રા-તંદ્રા-જાગૃતિમાં  ઝળહળભર્યો દમામ….

સુરેશ દલાલ

Advertisements