સ્વતંત્રતા દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના ઓ

સ્વતંત્રતા દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના ઓ

દરેક ભારતીયો ત્રિરંગાના રંગે રંગાઈ ગયા છે !!

તે શહીદો ને સત સત પ્રણામ જેના થકી આપણને આઝાદી મળી.

જય જવાન જય કિશાન

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in UnCaterized