“સુંદર લેખ”


ઘણીવાર ઈન્ટરનેટ પર કે ઈ-મેઈલ દ્વારા

ખુબ સરસ લેખ મળી આવતાં હોય છે.

 મને મળેલાં આવા જ “સુંદર લેખ” ના સંકલિત અંશો  અહીં મુકી રહી છું..

આશા છે આપને પસંદ પડશે.

મને તો ખુબ જ ગમ્યો આ લેખ. તો પછી ગમતા નો ગુલાલ કેમ ના કરવો !!

Advertisements