સહુના કલ્યાણની મનમા વાંછન

શુભ સવાર મિત્રો

સવારે  ઉઠતા ની સાથે બહાર નું વાતાવરણ જોતા ખરેખર આનંદ આવ્યો

કેટલાક દિવસ થી વરસાદી માહોલ છે.

 અને તેની સાથે આ સરસ કાવ્ય જેમા વહેલી પરોઢ નુ સુંદર અવલોકન છે.

વહેલી પરોઢ્મા ચાલવાની મજા

ભાતભાતના દૃશ્યો જોવાના જલસા

કોઈ મૂકે દોટ, કોઈ મસ્તરામ હોય

કોઈ કરે ઉઠક બેઠક ‘ઉંહ્કારા’ ભરે

કપાલભાંતિના ઉચ્છવાસ સંભળાયે

ઑમકારનો નાદ ગગન ગજાવે

‘કરાટેના ચોપ’ બાળકો ઉચ્ચારે

‘હાસ્યનું ગુંજન’ કર્ણને ભાવે

જુવાનિયા ‘જોગીંગ’ તંદુરસ્તી બનાવે

આધેડ ચાલતા પ્રભુને સમરે

બગીચાનો માળી જોઈ જોઈ હરખે

સુરજ્દાદા સાત ઘોડે ચઢી આવે

ફુરસત કોને, જોઈ તેમને વધાવે

શાન્તાકારં નો મનમા શ્લોક ઉચ્ચારતા

પરોઢની તાજગી દિલમા પસવારતા

સહુના કલ્યાણની મનમા વાંછન


pravinash.wordpress.com[પ્રવીણા જી]

Advertisements