ઇન્ડકશન કુકર/સ્ટવ

વર્ષભરમાં ગેસનાં ૬ સિલિન્ડર પર જ સરકારી સબસિડી મળશે.

મોંઘવારીમાં કેમ પહોંચી વળવું તે પ્રશ્ન દરેક ગૃહીણીને મૂંઝવી રહ્યો છે.

આ પ્રશ્ન નો કાયમી હલ તો રામ જાણે ?!

પણ કામચલાઉ હલ સુજી રહ્યો છે .

એ પણ ૧૦૦ % કારગત નીવડે છે કે નહી

એ તો એના ફાયદા જાણીને જ નક્કિ થાય .

છતા પણ આ બાબતે ધ્યાન આપવા જેવુ ખરુ !!

 ઇન્ડકશન કુકર

 

Advertisements