મોદક/લાડુ

ચાલો મિત્રો, સહુ મળીને મોદકપ્રિય ભગવાન ગણેશદાદા ને

મોદક પ્રસાદ સ્વરુપે ધરાવી દઈએ..

આમ તો ભગવાન ભાવના ભુખ્યા હોય છે ..

પણ ગણેશચતુર્થી હોય અને મોદક/લાડુ ના હોય એવુ તો બને જ નહી !!

[photo :web world]

 ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા

Advertisements