પોપકોર્ન હેલ્ધી છે .

અમેરિકન ડાયટિશ્યનોએ પોપકોર્નને હેલ્ધી ગણાવી છે,

પરંતુ તે કોઇ પણ પ્રકારની ફેટ વાપર્યા વિના બનાવેલી હોય

અને

મધ્યમ કદના બાઉલની માત્રાની હોય તો જ.

તમને એમ કહીએ કે પોપકોર્ન ખાવ ને વધારાની ચરબી ઘટાડો!

તો તો તમે ખુશ થઈ જવાના કે વાહ પોપકોર્નથી તો જલસા જ છે ને!

મલ્ટિપ્લેક્સમાં જાવ કે મોલમાં જાવ ચટપટી પોપકોર્ન તો બધે જ મળે.

હોળી ધુળેટી વિદાય લે

એટલે આપણે ત્યાં ધાણી ખાવાની શરૃઆત થતી હોય છે.

બાળકોને પણ નાસ્તામાં પોપકોર્ન ખૂબ જ ભાવતી હોય છે.

મૂવીમાં કે આઉટિંગ તો પોપકોર્ન વિના જાણે અધૂરું હોય તેવં લાગે છે.

પોપકોર્ન હેલ્ધી છે અને તેનાથી ફિટનેસ જળવાઈ…

ફિટનેસ – રૃપાંદે વકીલ

 

[Source :Sandesh 2011-05-02]
Advertisements