નોરતાની રાત

હવે મંદિરના બારણા ઉધાડો મારી માત

ગગનકેરા ધાટ આવી નોરતાની રાત

ચંદ્રમાનું ચંદન ને સુરજનું કંકુ

આસમાની ઓઢણીમા ટપકીયાળી ભાત

ગગનકેરા ધાટ આવી નોરતાની રાત

કે નભનાં તારલિયા તારી આરતી ઉતારે

ને સમીરની શરણાઇ ગાઈ તુજને સત્કારે

આજે માવડીના મીલનીએ જાગ્યુ આ વિરાટ

ગગનકેરા ધાટ આવી નોરતાની રાત

Advertisements