વીરતા અને વિજયનું મહાપર્વ વિજયાદશમી

આસો સુદ – દશમનો દિવસ એ દશેરાના દિવસ તરીકે ઓળખાય છે.

દશેરા એટલે વીરતાની અને શૌર્યની ઉપાસનાનું પર્વ.

 રાવણ પાસે અભેધ રથ હતો.

રામ જમીન ઉપરથી જ લડતા હતા.

વિભીષણે તેમને માટે રથ લાવી આપવા કહેલું,

ત્યારે રામે કહ્યું કે, મારી પાસે અદ્રશ્ય રથ છે.

જેનું નામ છે ધર્મ રથ!

તેને સત્યસભર શૌર્ય અને ભગવન્નિષ્ઠા નિર્ભર ધૈર્યનાં બે પૈંડાં છે,

વિવેક, સંયમ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યરૂપી ચાર ઘોડા છે.

સદાચાર, આત્મનિષ્ઠા અને નિશ્ચયની ત્રણ લગામ છે.

આવી અનેક સંપત્તિ મારી પાસે છે અને અંતે આ સંપત્તિ વડે

રામે રાવણનો પરાજય કર્યો.

 તેના આનંદમાં પ્રજાએ વિજયોત્સવની ઉજવણી કરી

જે આપણી સંસ્કતિમાં વિજયાદશમી તરીકે પ્રસિદ્ધ બની છે.

દશેરાના દિવસે આપણે રાવણદહન જોઇને ખુશ થઇએ છીએ

પણ તે રાવણ આપણામાં પણ થોડા ઘણા અંશે વસી રહ્યો નથીને

તેની તપાસ કરવાની જરૂર છે.

પરંતુ આ દશ શત્રુઓ સામે સંગ્રામમાં લડવા માટે કયું આયુધ જોઇશે?

 તો તેને નાશ કરવા માટે ધીરજરૂપી ઢાલ અને જ્ઞાનરૂપી તલવારની જરૂર છે.

ત્યારે જ અનહદ અપાર સુખની પ્રાપ્તિ થાય

ત્યારે જ આપણો વિજય થયો કહેવાય

અને

વિજયાદશમી- દશેરાની ઉજવણી સાર્થક થઇ કહેવાય.

[Source : http://religion.divyabhaskar.co.in/2010/03/27/dashera.html ]
Advertisements