રસોડાને ચમકાવતી આ ટિપ્સ.

સિંકની પાઈપને સાફ કરવા માટે

મીઠાવાળા પાણીને ગરમ કરીને તેમાં રેડો.

પાઈપમાં જામેલો કચરો મીઠાવાળા પાણીના પ્રવાહથી નીકળી જશે.

 સ્ટિલના સિંક પર પડેલા ડાઘ અને જામેલી છારી

દૂર કરવા માટે

 સોડા વોટરમાં પલાળેલું કપડું ઘસો.

ફ્લોર પર લાગેલા સિલિન્ડરના કાટનો રંગ

અને ધૂળના ડાઘ દૂર કરવા માટે

લીંબુનો રસ છાંટીને સ્પોન્ઝ વડે સાફ કરવાથી ડાઘ દૂર થઈ જશે.

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ધર