આવી રહી છે દિવાળી

હવે તો  દિવાળી આવવાના બહુ થોડૉ સમય બાકી છે .

ધરની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ હશે. ધર ચમકતુ થઈ ગયુ હશે.

અને બસ સજાવવાનુ કામ ચાલતુ હશે.

દિવાળીમા ધર સજાવવામાટે જાત જાત ના દિવડા, રંગબેરંગી તોરણો, રંગોળી વગેરે ખરીદી લીધા હશે.

કઈંક નવું કરવાનુ વિચારતા હો તો પેપર ફ્લાવર ખુબ જ સરસ આઈડીયા છે .

જે આપણે ફુલદાની મા સજાવી ને રુમ ને સુંદર લુક આપી શકીએ છે .

તો આવો જોઇએ કે ઇઝી પેપર ફ્લાવર કેવી રિતે બનાવાય !

Advertisements