જીંદગી

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

https://i2.wp.com/lh5.ggpht.com/_qqK4N3-53H0/SWsFtRsw2jI/AAAAAAAAACQ/GhXZmyQ8Hpo/s800/3.jpg

જીંદગી એક અનોખો કીસ્સો છે.

સુખ ને દુઃખ એનો જ એક હીસ્સો છે.

ભલે લાગે ખરબચડો એ સીક્કો આ બાજુ એ,

પણ તે બીજી બાજુ એકદમ લીસ્સો  છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements