પરંપરાગત તાપણા

વહેલી સવારે અને સમી સાંજે ઠંડી હોય છે..

તો એ વખતે તાપણા પણ નઝરે પડે છે ..!!

 

મોનાલિસા લખલાણીની જી એ લખેલ એક કાવ્ય ની પંકિત કઈક એવી છે કે 

ઠંડી ની લહેર આવી ને ચોમેર પેસતી

તાંપણાઓ ની તો ગોષ્ઠિ જ જામતી…

આ તાપણા બેઠકમાં અલક-મલકની વાતો પણ થતી હોય

અને અને અવનવા મુદ્દા ચર્ચા પણ રંગ લાવતી હોય છે.

 આ તસવીર મા સવારમાં લોકો તાપણું કરતા હાથને શેકે છે.

 
 
 
 

 

Advertisements