હા હા..મે ક્રેઝી હું….

જાહેરખબર…આજ ના દુનિયા ની અવનવી એક અલગ દુનિયા..

મારી મનગમતી જાહેરખબર તો બહુ બધી છે

પણ હમણાની નવી જાહેરખબર જે કોકાકોલા ની છે તે મને બહુ પસંદ છે .

તમે પણ જોઇ જ હશે.. જોઈ લો ફરી એની ઝલક ! It gives Me the Power to do something different.It says if being Kind to Stranger is Crazy , then call Me Crazy..

કોઈવાર આવી જાહેરાતો આપણને વિચારતા કરી મુકે છે..Lovely Concept !

Advertisements