સુંદરતાની અભિવ્યક્તિ

દરેક સ્ત્રી સુંદર હોય છે .દરેક સ્ત્રી ને સુંદર થવુ ગમે છે .

પરંતુ સ્ત્રી ની ખરી સુંદરતા તેના દેખાવ થી નહી

પરન્તુ બીજી ધણી બાબતો પર નિર્ભર છે .

જેમકે સારી વર્તણૂંક, એટીકવેટ, સ્મિત, રમુજ વ્રુતિ, સામાજીક અને કોંટુબિક મુલ્યો …

સ્ત્રીની સુંદરતા એ હાથથી બનાવેલ પેરેસિયન કાર્પેટ જેવી છે ..

જેમ કાર્પેટ ના દરેક સિલ્કી અને કલરફુલ ધાગા તેને એક નવો લુક આપે છે,

તેવી જ રિતે તેની આ બધી ખાસિયતો  ખુબ જ સુંદર રિતે તેનુ એક અલગ

વ્યક્તિત્વ રજુ કરે છે .જે તેની સનાતન સુંદરતા છે .

શારિરીક સુંદરતા ની દેખરેખ જોડે દરેક સ્ત્રી આંતરિક સુંદરતાની પણ દેખરેખ

રાખે તે જ સાચી સુંદરતાની અભિવ્યક્તિ છે .

Advertisements