વસંતપંચમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ

 વસંતપંચમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

આપણે જેમ ઉત્સવ ઊજવીએ છીએ તેમ પ્રકૃતિ પણ તેનો ઉત્સવ ઊજવે છે અને તે ઉત્સવના વધામણાં આપતો મહા સુદ પાંચમનો દિવસ એટલે વસંત પંચમી.

વસંતપંચમી થી વસંતઋતુ નો આરંભ થાય છે .

 આ દિવસો દરમિયાન કડકડાતી ઠંડી લાગતી નથી કે પરસેવો પાડનારો તાપ પણ હોતો નથી.

વસંત ઋતુ એક વેદકાલીન પર્વ છે. આ દિવસે બ્રાહ્મણો પોતાના બાળકોનો ઉપનયન સંસ્કાર કરી ઋષિ આશ્રમમાં પ્રવેશ આપતા.શિક્ષણક્ષેત્રે આ દિવસે સરસ્વતી પૂજન કરવામાં આવે છે

આ વર્ષે પંચમી તિથી 14 ફેબ્રુઆરીની સવારે 10.20 વાગ્યેથી 15 ફેબ્રુઆરી એ 10.35 વાગ્યા સુધી રેહશે. એટ્લે બંને દિવસે વસંત પંચમીની ઉજવણી થશે.

સહુ મિત્રો આપણે પણ  માઁ શારદા ની વંદનામા જોડાઇ જઈએ.

 ‘શારદા સારદાભૌમ્વદનામ્બુજે, સર્વદા સર્વદાસ્માકમં સન્નિધિમે ક્રિયા તૂ.’

શરદકાળમાં ઉત્તપન્ન કમળના સમાન મુખવાળી અને તમામ મનોરથો પૂર્ણ કરનારી મા શારદા સમસ્ત સમૃદ્ધિઓની સાથે મારા મુખમાં સદા નિવાસ કરો.

Maa-Saraswati2

Advertisements