સમર વેરમાં ખાદી

ખાદી રાષ્ટ્રીય ગૌરવ છે.

આજે ખાદીમાં ન્યુ ડિઝાઇન અને વેરાયટી ડેવલોપ કરવામાં આવે છે.

ઉનાળા માટે ખાદી ફ્રેન્ડલી મટિરિયલ છે.

ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં કોટનની સાથે સાથે

રાહત આપતું મટીરિયલ જો કોઈ હોય તો તે ખાદી છે.

ત્વચાને રાહત આપવાની સાથે સાથે

ખાદી સરળતાથી પરસેવો શોષવાનું કામ કરે છે.

[Photo : Web world ]

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ફેશન