સાઇકલ .

પેટ્રોલ ના ભાવ વધે છે અને દરેક નુ બજેટ  ખોરવાઈ જાય છે ..

આના માટે ઓપશન તો શોધવા જ રહ્યા. ભવિષ્ય મા પેટ્રોલનો ભાવવધારો અને પ્રદૂષણ સામે લડવા રસ્તા પર સાઇકલ  જોવા મળે તો નવાઈ નહી.!

 ઘરથી ઓફિસ જવા-આવવા માટે બાઇક તો વાપરવી જ પડે, પણ નાના-નાના ધક્કા માટે તો આપણે સાઇકલ ચલાવી શકીએ ને .

પેટ્રોલ બચશે, પ્રદૂષણ ઘટશે, ટ્રાફિક સમસ્યા હળવી બનશે. હેલમેટની ઝંઝટ નહીં રહે. સાથે સાથે સાઇકલ ચલાવનાર વ્યક્તિની શારીરિક તંદુરસ્તી પણ સારી થશે. તેથી એકમાં અનેક ફાયદા .

ને સાઈક્લ જો આવી ખાસ હોય તો કોને ચલાવવી ના ગમે..Cycle

Advertisements