ગ્રો-ગ્રીન

આંખોને ઠંડક પહોંચાડનાર લીલો રંગ  ઘણાની પ્રથમ પસંદગી હોય છે .

ઉનાળામા તે પહેરનારને ઉષ્મા અને ઊર્જાનો અનુભવ કરાવે છે.  

લીલો રંગ હરિયાળી-જમીન સાથેનો સંબંધ દર્શાવે છે.

લીલા રંગમાં પણ ધણા શેડ જોવા મળે છે જેમકે લીફ ગ્રીન, રેડિયમ ગ્રીન, આર્મી ગ્રીન, એમરલ્ડ ગ્રીન, સી ગ્રીન, ફ્લોરસેન્ટ ગ્રીન.

આ રંગ માટે કલરસાયન્સ કહે છે કે તે આંખોને ઠંડક આપે છે. હંમેશા ફ્રેશ રાખતા આ રંગના ડ્રેસીઝ નવું જીવન બક્ષવામાં મદદ કરે છે.

પ્રેમમય જીવન જીવવાની ખેવના રાખતો લીલો રંગ સદાબહાર છે.

તો આ ઉનાળામાં આપણે વોર્ડરોબ મા થોડો અપડેટ કરી ને ગ્રીન કલર ના ડ્રેસીસ ને એડ કરી દઈએ.

                           

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ફેશન