પ્રિયા

Priya

મેં તારામાં ખુદને જોયો,
છે મારામાં પ્રિયા પૂરી તું.

મેં ફૂલમાં રંગ પૂર્યા,
છે ફૂલની સુગંધીનો દરિયો તું.

મેં આકાશમાં તારલાં ગણ્યાં,
છે આકાશનો ઝગમગતો ચાંદો તું.

મેં રંગોળીની ભાત દોરી,
છે રંગોળીના આકારનું સૌન્દર્ય તું.

મેં જીવનયાત્રામાં સાથ માંગ્યો,
છે જીવનના ઉલ્લાસનું જોમ તું.

મેં શબ્દોમાં અલંકાર પરોવ્યા,
છે શબ્દોના રેલાતા સૂર તું.

મેં કવિતામાં સંગીની શોધી,
છે કવિતાની પ્રેરણા મૂર્તિ તું.

મેં ક્રાંતિની મશાલ પ્રગટાવી,
છે ક્રાંતિની પાવક જ્વાળા તું.

મેં કૃષ્ણની વેણુ છંછેડી,
છે કૃષ્ણની રાધા મોહિની તું.

મેં ‘મા’ની પરાભક્તિ જગાવી,
છે ‘મા’ના દિવ્ય આશિષ તું.

જોડી – ચિરાગ પટેલ

Advertisements