ઉનાળા નુ શીતળ નજરાણુ

 શિયાળા ની મોસમ મા ખાવા-પીવા મા વૈવિધ્ય જોવા મળે..

પણ ઉનાળો અને એ પણ આકરા ઉનાળા મા આ શક્ય નથી.

આકરા ઉનાળા નુ શીતળ નજરાણુ છે …

બરફ ના ગોલા [ક્યારેક જ]  , 

શકરટેટી નો જ્યુસ,

શેરડીનો રસ,

તડબુચ નો રસ,

લીંબુ નો રસ,

 છાસ,

વરિયાળીનું શરબત, 

કાચી કેરીનો જયૂસ, 

આઇસક્રિમ,

ફ્રુટ અને ફ્રુટસલાડ,

અને

અતિ મહત્વ નુ પાણી .. ઉનાળામાં તો રોજ ૧ર થી ૧૪ ગ્લાસ પાણી પીવું જોઇએ

તેમ ડોક્ટરો  કહે  છે..

એક કસમ તો લેવા જેવી જ  છે કે, ઉનાળામાં ઠંડક મેળવવા ઠંડા પીણા લેવા જોઇએ નહી તો ઠંડા પીણાને કહો બાય બાય…

 ♠◄ ▌ આ જુઓ અહીંયા કુલ કુલ થઇ ગઈ આપણી બપોર  ▌◄♠

Advertisements