ફાગણ ફોરમતો આયો…

 થોડા દિવસ પહેલા ફાગણ આવી ગયો..

અને સાથે લાવ્યો..કેસુડો… હોળીના રંગો… અને જોડે આ ફોરમતુ ગીત.

તો મિત્રો, જેમ આપણે વસંતની વધામણી કરી તેમ રંગીલા ફાગણને પણ વધાવી લઈએ..

ફાગણ એટલે…કૃષ્ણ ભગવાનની વાસંળી,આંબાની મંજરી,કેસુડો,

ફાગણના ફાગ અને ધુળેટીના રંગો,ફાગણના વાયરા,

અને હા.. આપણા કવિઓના ઉત્તમ વસંતગીતો અને ફાગણના ફાગ ..

એ તો કેમ ભુલાય..દરેક કવિશ્રી ને  લીધે આપણી માત્રુભાષા અને સંસ્ક્રુતિ ટકી રહિ છે. તેમને સત સત પ્રણામ..

આવાં ગીતોનો વૈભવ  વધુ ને વધુ સાંભળવા મળે એમ ઈચ્છીએ –

આજે, ફાગણના દિવસોએ…

 

 

Advertisements