મુલાકાત

રાહ જોઇ છે તારા આગમનની મારી આંખોએ,

મુજ જીવનમાં પ્રેમ ઝરણું બનીને આવ્યો,

કાલ સવારનો સૂરજ એક અનોખી યાદ લઇને આવશે.

મહિનાઓથી રાહ જોઇ’તી મેં, એ સપનું લઇને આવશે,

મિલનની ક્ષણોની રાહ જોવાનો સમય પૂરો થયો.

કેટલી તડપતી હતી તારી આ મુલાકાત માટે. !!

તારા આગમનનો દિલ ઇંતઝાર કરે, 

મળીશ ત્યારે પૂછીશ, ‘તું આટલો દૂર રહે કેમ મુજથી?’

માહી પટેલ, પોરબંદર

Advertisements