મિક્સ-મેચ

મોસમના બદલાવની સાથે ફેશનમાં પણ નવા ટ્રેન્ડ આવી રહ્યાં છે.તાપમાનમાં વધારો થતાં જ ફેશનના શોખીનો પોતાનો વોર્ડરોબ પણ બદલી રહ્યા છે.

મિક્સ મેચથી તમારા બજેટમાં ફિટ આવે એવા નવા નવા આઉટિફટનું મેચિંગ કરી શકાય .

જીન્સ, લેગીંગ્સ, અને કેપ્રી સાથે  અલગ-અલગ પ્રકારના ટોપ પહેરવાથી એક નવો લૂક  મળે  છે તેની સાથે-સાથે સ્ટાઇલીશ પણ લાગે છે.

પહેલાં તો લોકો મેચિંગ પેર સાથે જ ગારમેન્ટ પસંદ કરતા  હતા. પરંતુ હવે ફેશન ટ્રેન્ડ બદલાયો છે. હવે લોકો મેચિંગ કરતાં મિક્સ એન્ડ મેચ વધારે ચાલે છે.

 મિક્સ એન્ડ મેચમાં ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે અને ડફિરન્ટ લુક દરરોજ મેળવી શકાય છે.અને મિક્સ એન્ડ મેચ ના તૈયાર ડ્રેશ પણ આવે છે . 

અને હવે તો હોળી આવી રહી છે એટલે કે રંગ-બરશે ટાઇમ જેનો મતલબ જ છે રંગો નો ઉત્સવ .

તો આ જ વાત ધ્યાન મા રાખી ને હોળીની સાંજ ને પણ મિક્સ એન્ડ મેચ આઉટફીટ પહેરીને રંગબેરંગી બનાવી દેવાય. 

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in ફેશન