વિંડ ચાઈમ્સ

તેનો મીઠો અવાજ સાંભળતા જ બધું થઈ જાય છે પૉઝિટિવ .

ફેંગશુઈ કે વાસ્તુ શાસ્ત્ર સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઉર્જાના સિદ્ધાંતો પર કાર્ય કરે છે.

 વાસ્તુ અને ફેંગશુઈ વાતાવરણ સકારાત્મક બનાવી રાખવા માટે વિંડ ચાઈમ્સ સૌથી સારો ઉપાય છે.

 વિંડ ચાઈમ્સ એટલે કે ફેંગશુઈ ઘંટડીઓની મધુર અવાજ વાતાવરણમાં રહેલ નકારાત્મક શક્તિઓના પ્રભાવને ખતમ કરી દે છે. આ ઘંટડીઓ સકારાત્મક ઉર્જાને સક્રિય કરે છે.

એ ઘરની સુંદરતા વધારવા માટે ઘણી ઉપયોગી છે.

Advertisements