હોળીમાં શા માટે નાંખવામાં આવે છે અન્ન કે ધાન

હોળી અર્થાત્ રંગોનો તહેવાર, આપણો દેશ અનોખી પરંપરાઓથી યુક્ત છે.

જિંદગીને રંગોથી ભરે દેનાર આ તહેવારને આપણા દેશમાં ધાર્મિક મહત્વ ખૂબ જ છે.

આ દિવસ સાથે જોડાયેલી અનેક લોક પરંપરાઓ છે.

આવી જ એક પરંપરામાં છે હોળીકા પૂજન કરતી વખતે હોળીમાં અન્ન કે ધાન નાંખવાની.

વાસ્તવમાં આ પરંપરાનું લીધે આપણા દેશને કૃષિ પ્રધાન હોવાનું.

હોળીકાના સમયે ખેતરોમાં ઘઉં અને ચણાની ફસલ આવે છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે ફસલના ધાનના થોડા ભાગને સીધા હોળીમાં નૈવેધના અર્પિત

કરવામાં આવે છે.

આ ધાન સીધુ ભગવાન પાસે પહોંચે છે.

આ પ્રકારે નવી ફસલના ધાનને ભગવાનના નૈવેધના રૂપમાં ચઢાવી પછી તેને ઘરમાં

લાવવાથી હંમેશા ધન-ધાન્યથી ભરેલું રહે છે.

એટલા માટે હોળીમાં ધાન નાંખવાની પરંપરા બનાવાવમાં આવી.

આજે પણ આપણા દેશના અનેક ક્ષેત્રોમાં આ પરંપરાને

અનિવાર્ય રીતે પાલન કરવામાં આવે છે.

[સ્તોત્ર ઃ દિવ્ય ભાસ્કર ]

Advertisements