ગ્રીષ્મનો ગુલમહોર

જેમ ગરમી વધુ પડે છે તેમ ગરમીમાં ગરમાળો અને ગુલમહોરના ફુલો વધુ ખીલે છે.

ગુલમહોરના લાલચટ્ટક ને કેસરી ફુલો ખીલી ઉઠતા ગરમીમાં પણ

આ વૃક્ષોના ફુલોના લીધે વાતાવરણ મનમોહકને કલરફુલ બની જાય છે..

Gulmohar Tree

ડાળે ડાળ ટહુકતી નિરખી કોયલને 

અને

કોયલ પણ ખીલતી  ગુલમહોરનાં રક્તવર્ણાં કેસરી પુષ્પો સંગ.

છેડતી કોયલ તાર સપ્તકનો સૂર 

અને

પછી તો-પોપટ,ચકલાં,કાબર,હોલો

બધાં મચી પડતાં મેળવવા એનો સૂર

જે જામે પછી સંગીતની મહેફિલ…

હરખાતી મનીપ્લાન્ટની વેલ

શરમાતી શરમાતી વીંટળાઇ જતી ગુલમહોરને.

[ સ્તોત્ર ઃ શબ્દશઃ]

Advertisements