તુલીપ ગાર્ડન

Keukenhof નું તુલીપ ગાર્ડન દુનિયાનું સૌથી મોટું ફ્લાવર-ગાર્ડન છે.

૭૦ એકરમાં પથરાયેલા આ ગાર્ડનમાં રંગબેરંગી તુલીપ ફૂલોનો નજારો ખુબ જ આકર્ષક

લાગે છે ..

આજે મોલ અને મલ્ટીપ્લેક્સનો જ જેવી રિતે વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે ..  ત્યાં આવા

દુર્લભ ગાર્ડનમાં જવુ એક પ્રિય સ્થળ બની રહે છે !!

The Keukenhof Gardens

Advertisements