ઓટ ખીચડી

આગળ ની પોસ્ટ મા આપણે ઓટ ના ફાયદા જાણી લીધા તો હવે ઓટ ની ઝટપટ રેસીપી

પણ જાણી લઈએ ..જે સ્વાદિષ્ટ તો છે જ સાથે સાથે પોષક તત્વો થી ભરપુર પણ છે .. 

અને  હવેતો  કોઇ પણ સ્ટોર મા તમે જાઓ તો ઓટના ઇન્સટન્ટ ફુડ પેકેટ પણ મળે છે જેમકે

ઓટની ઉપમા, મસાલા અને સાદા ઓટ, મિલ્ક મા બનાવવામા આવતા જુદા જુદા

ફ્લેવરના ઓટ… વેરી યમી એન્ડ ડીલેસીયસ… !!

આ વિડીયોમાં આપણે જાણીતા તરલા દલાલ પાસેથી શીખીએ ઓટની ખીચડી..

Advertisements
By આપણુ ગુજરાત Posted in રસોઈ