ખુશીઓથી ભરેલો રવિવાર..!!

એટલા ખુશ રહો કે બીજાઓ તમને જુએ તો એ પણ ખુશ થઈ જાય…!!

ઉનાળામાં આઇસ્ક્રિમ ખાવાથી  ચહેરાની રંગત બદલાઇ જાય છે ..

 

સાચી ખુશી આપવામાં છે કે કોઇને મદદ કરવામા છે…

 

કહે છે ને કે ખુશીની આપણે જેટલી લહાણી કરીશું તેટલી તે આપણી પાસે વધારે આવશે.

 

Advertisements