મોસમને વધાવીએ..

ભારતીય ફિલસૂફી પ્રમાણે દરેક મોસમને વધાવવી જોઈએ અને ખાસ તો વર્ષાઋતુને

વધાવવી જ જોઈએ.

 ચેરાપુંજી જ્યાં ભારતનો સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે ત્યાં વર્ષાને અનુભવવો હોય તો

ખાસી હિલ્સ (ચેરાપુંજી) જાણીતુ છે .

ચેરાપુંજીમાં અને મેઘાલયમાં ૪૬૭ ઇંચ જેટલો વરસાદ પડે છે.

વરસાદની હેરાનગતિનાં રોદણાં રડવાને બદલે મેધરાજા ને થેન્ક્ફુલ તો કહેવુ જ જોઇએ

કે તેમના થકી અનર્ગળ પાણીના દાન મળે છે .

[સ્તોત્ર ઃ ગુજરાતી મિડ-ડે ]

 

Advertisements