શુભ-પ્રભાત.

સવાર ના ફુલો ખિલી ગયા,

પંખીઓ સફર પર નિકળી ગયા,

સુરજ ના આવતા જ તારા છુપાઈ ગયા,

શુ આપ મીઠ્ઠી નિંદરમાંથી જાગી ગયા…?

શુભ-પ્રભાત.

Advertisements