શુભ રાત્રી

krishna_sundara_by_yogeshvara-d3ld13s (1)

 

તમે જીવનને આધ્યાત્મિક, શારીરિક અને સામાજિક

એમ ત્રણ ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકો છો.

આધ્યાત્મિક જીવનમાં ભક્તિ અને શાંતિ મુખ્ય છે.

શારીરિક જીવનમાં સ્વાસ્થ્ય

અને પારિવારિક જીવનમાં સ્નેહ અને વિશ્વાસ મહત્ત્વનો છે.

તેથી જીવનનો આધાર આ ત્રણે સ્તરોની વ્યાવહારિક્તા સાથે છે.

 સંતોના આર્શીવાદ નૈતિક બળ વધારે છે.

શુભ રાત્રી 

 

 

 
 
Advertisements