લાગણી

Morpich

 

[ Source : vichharonavamal.wordpress.com ]

Advertisements

ગમતીલાં ખ્વાબ

પ્રેમભીનાં ગુલાબ મોકલું છું,

જાગરણના જવાબ મોકલું છું;

પાંપણો સહેજ પણ ખુલી ના શકે,

એવાં ગમતીલાં ખ્વાબ મોકલું છું.

– વિવેક મનહર ટેલર

જિંદગીના રંગ

અમારે જિંદગીના રંગ ને સાકાર કરવો છે,

હૃદયની ભાવનાની ખુશ્બૂનો વિસ્તાર કરવો છે;

અમે આવ્યા છીએ અહિયાં થોડાં ફૂલો લઈ,

તમે થોડીક ધરતી દો તો એક ગુલઝાર કરવો છે.

– બેફામ સાહેબની એક રચના