દિવાળી મુબારક

આ તહેવાર નવા વર્ષ પર નવી આશાઓ અને નવા સપનાં 

લઈને આવે છે.તો આ જ અભ્યર્થના સાથે અને  દિવાઓનો 

પ્રકાશ ફેલાવી ગ્રીન દિવાળી એટલે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળી 

ઉજવીએ …!!! 

દિવાળી મુબારક  

મિત્રો, શુભ દિવાળી

                                         દિવાળી નો સોનેરી સુરજ                 

               તમારા જીવન મા સફળતા અને ખુશી લઈ આવે
             
એજ પ્રભુ પાસે અભ્યર્થના

દિવાળી…

જીવનમાં   સ્નેહના, ક્ષમાના, દયાના, શીલના, સંયમના,

જ્ઞાનના, સંપના, સદભાવના ને સેવાભાવના દીવા પ્રગટાવવા એટલે દિવાળી

–  શ્રી યોગેશ્ર્વર જી