ચિત્ર

સુપ્રભાત

Canvas

Advertisements

અદભુત

image

મારા વ્હાલા મિત્રો , આ ફોટાને જોઈને તમે શુ કહેશો ?

અદભુત, લાજવાબ, કુદરત ની સુંદર અજાયબી…

શિયાળા ની વહેલી સવાર ના એંધાણા બસ થોડા દિવસો પછી !!