શુભ-પ્રભાત.

સવાર ના ફુલો ખિલી ગયા,

પંખીઓ સફર પર નિકળી ગયા,

સુરજ ના આવતા જ તારા છુપાઈ ગયા,

શુ આપ મીઠ્ઠી નિંદરમાંથી જાગી ગયા…?

શુભ-પ્રભાત.

Advertisements

સુપ્રભાત

કર્મનું ફળ પ્રભુ આપવાના જ છે,

એવી સમજણ જેનાં હ્રદયમાં છે તેના કર્મમાં સુગંધ હોય છે.

એને બીજા કોઈ તરફથી કદરની અપેક્ષા હોતી નથી.

– પાંડુરંગ આઠવલે