હમારી શાન ત્રિરંગા.

 સ્વતંત્રા દિવસ ની ઉજવણી આપણે એક આશા અને સકારત્મક્તા સાથે  ઉજવીએ છીએ .

આજ ના દિવસે ત્રિરંગા સિવાય કોઈ આદર્શ થીમ ના હોય શકે !!

Photo: Celebrate the sweetness of freedom this Independence Day by making a delicious dessert with a no calorie sweetener. Which dish are you going to prepare?

By આપણુ ગુજરાત Posted in UnCaterized

સ્વતંત્રતા દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના ઓ

સ્વતંત્રતા દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના ઓ

દરેક ભારતીયો ત્રિરંગાના રંગે રંગાઈ ગયા છે !!

તે શહીદો ને સત સત પ્રણામ જેના થકી આપણને આઝાદી મળી.

જય જવાન જય કિશાન

By આપણુ ગુજરાત Posted in UnCaterized